Výrobky sú dodávané do firiem v Nemecku, Rakúsku,
Českej a Slovenskej republike.

Odberatelia sú z oblasti automobilového a elektrotechnického
priemyslu.