Dipl.Ing.Miroslav Dobročan

Štverník 823
SK-906 13 Brezová pod Bradlom
SLOVAKIA

- tel.+fax:      00421 34 62 42 873

- mobil:      00421 907 709 379

- http://www.donas-brezova.sk
- e-mail: dobrocan@donas-brezova.sk