Dipl.Ing.Miroslav Dobročan
Štverník 823, SK-906 13 Brezová pod Bradlom, SLOVAKIA


Firma DONAS s.r.o ponúka:

- výrobu strojných dielov podľa výkresovej dokumentácie odberateľa
- výrobu postupových,strižných a ohýbacích nástrojov
- výrobu ohýbacích a lisovacích prípravkov
- výrobu lisovaných,a strihaných dielov z plechu a pásky
- výrobu foriem pre vstrekovanie plastov
- výrobu plastových dielov vstrekovaním